Fågelholk för mesar och svartvit flugsnappare.

Fågelholk för stare och sparvuggla.

Fågelholk för knipa och pärluggla.